Договір публічної оферти


ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про продаж товарів та/або виконання робіт (послуг)

 

Пропозиція (публічна оферта)

 

Фізична особа-підприємець Філіц Ярослав Володимирович, який працює під брендом - СВР Маркет вікон та дверей та який діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію серії В02 № 926197 від 27.04.2005р., іменований надалі «Продавець», пропонує будь якій юридичній або фізичній особі (надалі іменується – «Покупець») укласти цей Договір публічної оферти про продаж товарів та/або виконання робіт (послуг) (надалі – Договір).

 

1.      Загальні положення

1.1. Цей Договір носить характер публічної оферти відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України та, згідно з чинним законодавством України, має юридичну силу.

1.2. Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України Договір вважається укладеним та набуває сили договору приєднання з моменту здійснення дій, передбачених п. 1.3. цього Договору,  що означають повне і беззастережне прийняття всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).

1.3. Покупець здійснює акцепт Договору шляхом сукупного або окремого виконання будь якої з наступних дій:

-          здійснення реєстрації та/або заповнення форми запису на замір або форми зворотного зв’язку на Сайті Продавця;

-          здійснення запису на замір в телефонному режимі;

-          отримання Комерційної пропозиції будь яким доступним для Покупця та Продавця засобом комунікації (Електронний лист, СМС-повідомлення, Меседжер тощо);

-          отримання та/або підписання відповідного Документу(ів) Продавця в електронному та/або паперовому вигляді;

-          здійснення оплати за будь яку Продукцію Продавця.

 

2.      Терміни

2.1.«Покупець» (Клієнт) – будь яка юридична або фізична особа, що уклала з Продавцем договір на умовах, що містяться в Договорі.

2.2.«Оферта» – публічна пропозиція Продавця, адресована будь якій юридичній або фізичній особі, укласти з ним договір про продаж товарів та/або виконання робіт (послуг) (далі - «Договір») на існуючих умовах, що містяться в пропозиції.

2.3.«Акцепт» – повне і беззастережне прийняття Клієнтом умов оферти.

2.4. «Сайт Продавця» –  сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет під доменним ім’ям svrmarket.com.ua.

2.5. «Продукція» – перелік товарів та робіт (послуг) розміщених на Сайті та салонах (магазинах) Продавця.

2.6. «Комерційна пропозиція» - документ з переліком та вартістю Продукції, наданої в електронному та/або паперовому вигляді.

2.7. «Документи Продавця» - відповідні бланки, зокрема Рахунок-фактура, Замовлення, Специфікація, Комерційна пропозиція, Заміри, Видаткова накладна, Акт прийому передачі товарів (виконаних робіт), Гарантійний талон тощо, що можуть бути надані Покупцю в електронному та/або паперовому вигляді.

 

3.      Предмет Договору

3.1. Продавець зобов'язується продати Продукцію, а Покупець зобов'язується сплатити та прийняти цю Продукцію на умовах, зазначених у цьому Договорі.

3.2. Перелік товарів та послуг, що надаються Продавцем, зазначений на Сайті Продавця та/або у виставкових салонах (магазинах) Продавця.

3.3. Асортимент, кількість, ціна та загальна вартість Продукції міститься у Комерційних пропозиціях та/або інших Документах Продавця.

 

4.      Ціна та загальна вартість

4.1. Ціни на Продукцію вказуються у відповідних Документах Продавця на кожне замовлення окремо.

4.2. Загальна вартість визначається на підставі вартості Продукції, яка вказана у всіх наданих Документах за цим Договором. 

 

5.      Порядок розрахунків

5.1. Покупець здійснює передоплату у розмірі не менше 70% від загальної вартості Продукції протягом 3-х календарних днів з моменту надання Продавцем відповідних Документів.

5.2. Покупець здійснює повну оплату у розмірі 100% від загальної вартості Продукції після її отримання.

5.3.Оплата Продукції здійснюється у національній валюті України.

 

6.      Умови  поставки товару

6.1. Продавець поставляє товар за умови дотримання Покупцем строків оплати даного Договору (Розділ 5 Договору).

6.2. Продавець зобов'язується передати Покупцю Продукцію згідно умов, передбачених цим Договором, на основі відповідних Документів.

6.3. Передача Продукції здійснюється Продавцем після обстеження та/або підписання Покупцем відповідних Документів, зокрема Акту прийому передачі товарів (виконаних робіт).

6.4. Пунктом передачі Продукції за цим Договором є адреса зазначена Покупцем у відповідних Документах.

6.5. Умови передачі Продукції можуть змінюватися протягом терміну дії Договору. Такі умови зазначаються додатково.

6.6. Допускається дострокова поставка Продукції, про яку Продавець повідомляє Покупця.

6.7. Право власності на Продукцію переходить до Покупця після обстеження та/або підписання Покупцем відповідних Документів, зокрема Акту прийому передачі товарів (виконаних робіт) та повної 100% оплати.

6.8. До моменту здійснення Покупцем 100% оплати Продукція залишається власністю Продавця.

6.9. Ризики випадкового знищення чи пошкодження Продукції переходять до Покупця після прийняття (обстеження) та/або підписання Покупцем відповідних Документів, зокрема Акту прийому передачі товарів (виконаних робіт).

6.10.  У випадку порушення термінів виконання Договору з вини Продавця, крім випадків передбачених розділом 10, за кожний протермінований робочий день на користь Покупця сплачується пеня в розмірі 0,01% від вартості товару.

 

 

 

 

7.      Якість продукції та гарантії

7.1. Продавець гарантує якість Продукції згідно діючих норм  та стандартів і надає гарантію на Продукцію на термін вказаний в Гарантійному талоні, за умови професійного монтажу, належного сервісного обслуговування та правильної експлуатації Продукції.

7.2. Термін та умови виконання гарантійних зобов’язань визначаються Гарантійним талоном та даним Договором.

7.3. У разі виявлення дефектів Продукції Покупець зобов’язаний вказати це у момент прийому (обстеження) Продукції.

7.4. Після прийняття Продукції Покупцем претензії щодо кількості отриманої Продукції не приймаються, а щодо якості приймаються в межах Гарантійних зобов’язань.

7.5. Гарантійні зобов'язання на Продукцію починаються з моменту прийняття Продукції Покупцем.

 

8.      Права та обов’язки сторін

8.1. Покупець має право:

- вимагати від Продавця виконання вимог даного Договору;

- вимагати від Продавця передачі Продукції в обумовлений Договором строк та забезпечення якості Продукції;

-  у разі виявлення недоліків вимагати їх усунення у відповідності з даним Договором.

8.2. Покупець зобов’язаний:

- ознайомитись та/або підписати всі необхідні Документи Продавця;

- провести своєчасну оплату у визначені даним Договором строки;

- у випадку порушення проведення розрахунків відповідно до умов Розділу 5 даного Договору, сплатити пеню у розмірі 0,1 % від несплаченої суми за кожен день прострочення;

- дотримуватися умов цього Договору упродовж усього періоду його дії;

- повідомляти Продавцю достовірні персональні дані і відомості;

- ознайомитись та неухильно дотримуватись умов експлуатації Продукції, що розміщені у вільному доступі на Сайті та/або у салонах (магазинах) та відповідних Документах Продавця.

8.3. Продавець має право:

- призупинити або повністю відмінити замовлення та/або доставку Продукції при несвоєчасному виконанні Покупцем своїх фінансових зобов’язань перед Продавцем;

- залишати у себе передоплату та придбану згідно Документів Продукцію у випадку розірвання Покупцем Договору у терміни, не передбачені цим Договором;

- у випадку відсутності 100% оплати (п.5.2 Договору), вимагати у покупця повернення Продукції та за необхідності самостійно здійснити забір (демонтаж) Продукції, попередивши про це Покупця будь якими доступними Продавцю та Покупцю засобами комунікації. 

8.4. Продавець зобов’язаний:

- після узгодження Сторонами параметрів Продукції надати відповідні Документи Покупцю будь якими доступними Продавцю та Покупцю засобами комунікації;

- передати Покупцю Продукцію не пізніше встановленого у відповідних Документах строку;

- надавати Покупцю інформацію щодо технічних та експлуатаційних характеристик Продукції;

- розміщувати у вільному доступі на Сайті та/або у салонах (магазинах) інформацію щодо умов Гарантійного обслуговування Продукції;

- усувати протягом гарантійного терміну виявлені Покупцем недоліки Продукції у визначений виробником строк.

 

 

 

9.

В комплектацію включено: 2 замки Фрезирована лиштва + портал С/п + ковка (згідно малюнку) ..
14280 грн 10300 грн
Без податку: 10300 грн
Колекція «Маестра» - це особлива серія фабрики виготовлена із зрощеного дерева (євробрусу) і відно..
2600 грн 1500 грн
Без податку: 1500 грн
Двері Колекції «ІНТЕРА De Luxe» покриті ПВХ плівкою, яка за своїми властивостями набагато довговіч..
3000 грн 2200 грн
Без податку: 2200 грн
Двері Колекції «ІНТЕРА De Luxe» покриті ПВХ плівкою, яка за своїми властивостями набагато довговіч..
3000 грн 2200 грн
Без податку: 2200 грн
Двері Колекції «ІНТЕРА De Luxe» покриті ПВХ плівкою, яка за своїми властивостями набагато довговіч..
3000 грн 2200 грн
Без податку: 2200 грн
Двері входять до серії "Модерн" виробництва ТМ "GrandWood". Модель поєднує стиль Хай-тек та Модерн..
4162 грн
Без податку: 4162 грн
Облицювання    Для облицювання дверей колекції «MILLENIUM» застосовується висок..
3098 грн
Без податку: 3098 грн